Máris veszélyben van a Magyar Tudományos Akadémia ingó vagyona, színtiszta államosítás zajlik

2019. november 19. 12:54 - szerző: 168 Óra

Meglepő levelet kaptak október végén az MTA egykori, az Eötvös Loránd Kutatóintézet Hálózat (ELKH) Titkársága alá terelt kutatóintézetei az újonnan létrejött szervezet főtitkárától. A hvg.hu birtokába került levélben Szigeti Ádám azt kérte a tizenöt intézet igazgatójától és főigazgatójától, hogy mérlegeikben könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végső soron állami – tulajdonba. Több százezer tételről van szó a számítógépektől a laborberendezésig, majdnem 70 milliárd forint értékben.

Az utasítás szerint az ingóságokat sajátjukként kell feltüntetni, és csak azokra a tételekre köthetnek vagyonhasználati szerződést az Akadémiával, amelyeket nem állami támogatásból, hanem az MTA köztestületi költségvetéséből szereztek be.

A lap azt írja, hogy a leírt könyvelési metódus a gyakorlatban nem más, mint színtiszta államosítás.

kutatóintézeteket einstandoló nyári törvénymódosítás nem vette el sem az ingó-, sem az ingatlanvagyonát az MTA-tól. Csak azt írta elő, hogy a kutatáshoz szükséges vagyonelemeket – vagyis az eszközöket és a berendezéseket – az MTA adja ingyenes használatba a korábbi egységei számára.

Az átadott eszközökről az intézetek szeptemberben tételes vagyonhasználati szerződéseket kötöttek azt MTA-val, amelyekben rögzítették, hogy a felsorolt ingóságok – a számítógépektől a bútorokon át teljes laborfelszereléseikig – a továbbiakban is az MTA tulajdonában maradnak.

A főtitkár levelében viszont azzal érvelt, hogy az ELKH szeptember eleji felállásáig az MTA a tudományos kutatással kapcsolatos közfeladatát a kutatóhálózaton keresztül, a hálózatnak nyújtott költségvetési támogatás révén valósította meg. Ezért az MTA költségvetéséből és az intézetek saját bevételeiből vásárolt ingóságok a kutatóhely saját vagyonának – vagyis állami tulajdonnak – minősülnek.

Fotó: Merész Márton

A hvg.hu érdeklődésére az Akadémia azt válaszolta, hogy az MTA és az ELKH 2019 szeptemberében szerződésben rögzítette a kutatóhálózat átadásának módját, és a törvény szerint kötelezően ingyenes használatba adandó, akadémiai tulajdonú vagyonelemek használatának elveit. Ugyanezen elvek alapján születtek meg a vagyonhasználati megállapodások is.

– Mivel a vagyonhasználat új értelmezésével kapcsolatban az ELKHT elnökétől az MTA-hoz hivatalos megkeresés, módosító indítvány nem érkezett, az Akadémia továbbra is a szerződésben rögzítettek szerint jár el

– közölte a Lovász László által vezetett intézmény.

A lap információi szerint az Akadémián attól is tartanak, hogy a későbbiekben az értékes ingatlanvagyonra is ráteszi az állam a kezét. A hvg.hu úgy tudja, hogy az Akadémia elnöksége nem fogadja el az utasítást, és szükség esetén pert indít az MTA magántulajdonának tartott, mintegy 70 milliárdosra becsült ingóvagyonért.