Eladja a Magyar Nemzet Tojását Zsigóné Kati, eddig Sydney-ből érkezett a legjobb ajánlat

2019. április 9. 18:41 - szerző: 168 Óra

Eu­rópa leg­jobb to­jás­fes­tője Ma­gyar­or­szá­gon, Kecs­ke­mé­ten él, mű­ve­i­nek messze föld­ről cso­dá­jára jár­nak. Zsi­góné Kati, akit a to­jás­dí­szí­tés ki­rály­nő­je­ként tar­ta­nak szá­mon, ta­valy meg­al­kotta a 11 tech­ni­ká­val ké­szült, 79 ma­gyar szim­bó­lu­mot és 16 arany­pat­kót tar­tal­mazó Ma­gyar Nem­zet To­já­sát, amely egy strucctojás felhasználásával készült. 

A mű­vésznő most azonban áruba bo­csátja művét, amelyhez Néprajzi Múzeum adott szakvéleményt  – tudta meg a Ripost.

Zsigóné Kati
Fotó: Facebook/Zsigóné Kati

Az elmúlt egy évben többen is tettek ajánlatot, köztük külföldön élő magyarok. A legkomolyabb ajánlat Sidney-ből érkezett – mesélte az alkotó. 

Zsigóné Katit a British Enciklopédia tagjává választották, nevét Kanadától Ausztráliáig, Erdélytől a Felvidékig ismerik. Különleges technikái és motívumai révén minden egyes tojása egyedi.