Die Welt: Közép-Európában ellenforradalom zajlik

2016. január 25. 09:01

Közép-Európában ellenforradalom zajlik, kérdés miként lehet feltartóztatni, miután a nemzeti-konzervatív erők már mindenütt felbukkantak a földrészen – mutat rá a német konzervatív újság. Ma a régió közepén a társadalom többségének szemében bolondnak tűnnek azok, akik még ragaszkodnak a rendszerváltás értékeihez.

A civil társadalom egyenjogúságára, a saját múlt kritikus megítélésére, a szomszédok iránti megértésre, valamint az európai egyesülésre való törekvést ezek a többségi erők soha nem értették, vagy már elfelejtették az európai gondolatot.

Olyan erős nemzeti vezért választanak, mint Orbán. Rá, Kaczynskira, Ficora és Babisra a tekintélyelvű államfelfogás, a Brüsszellel szembeni bizalmatlanság és a menekültekkel szembeni bezárkózás a jellemző.

Az európai válságok közös nevezője a nemzeti önzés megerősödése. Lengyelország azonban mégsem Magyarország. A Jog és Igazságosságnak nincs kétharmada, és ez nagyon igaz a társadalmon belüli támogatottságára is. Azon kívül a lengyelek – a magyarokkal ellentétben, tisztában vannak országuk európai jelentőségével és nem szeretnének az utolsó sorban helyet kapni.

A lengyelek ugyanúgy szenvednek a Hitler-Sztálin-paktumtól, mint hogy a magyarok Trinanontól, csak ők büszkék, mert saját erejükből keveredtek ki a történelem mocsarából. A mai ellenzék azonban tudja, hogy hosszú menetelésre kell felkészülnie. De azt mindkét oldal tudja, hogy lesz még utána is, és így ellen-ellenforradalomra kell felkészülni a konzervatív táborban, mert bármennyire is harsognak az illiberális demokráciáról, nem szeretnék az EU ajtaja előtt találni magukat.

Ezért fontos az unió által indított vizsgálat mind az európai, mind a hazai közvélemény számára. Közép-Európában a nemzeti-konzervatívok ellenforradalmával szemben leginkább a párbeszéd útján lehet eredményt elérni. Az európai egyesülés nem magától értetődő, sikeréhez továbbra is kemény agymunka szükséges.


(Forrás: Die Welt/ Szelestey Lajos – Klubrádió)