A szovjet propagandáról, a határon túli magyarságról és a trianoni béke hatásairól is kaptak feladatokat a történelem érettségin a diákok

2019. május 8. 10:03 - szerző: 168 Óra

Az ókori Athénnal, a törökellenes küzdelmekkel, a második ipari forradalommal, a határon túli magyarsággal és a háztartások mai pénzügyeivel kapcsolatos feladatot is kaptak a diákok a középszintű történelemérettségi első, rövid feladatokból álló részében – írja az Eduline beszámolójában.

A középszintű történelemérettségin a diákoknak egy feladatsort kell megoldaniuk, erre 180 perc áll rendelkezésükre. Az írásbeli két nagy részből áll. Az első részben egyszerű, rövid választ igénylő feladatok vannak, összesen 12, de egy–egy feladat több részből is állhat. A diákoknak valamilyen forrást, például szöveget, képet, diagramot kell feldolgozniuk, értelmezniük.

A Lehetséges feladattípusok:

 • Információkeresés források (szöveges, képi) segítségével
 • Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása
 • Különböző típusú (szöveges, képi, diagram) forrásból származó információk összevetése
 • Megadott szempontok szerinti fogalmak gyűjtése forrásokból
 • Fogalmak azonosítása, hozzárendelése egy korhoz vagy egy államhoz
 • Térképekről információk gyűjtése
 • Térképek alapján egyszerű következtetések megfogalmazása
 • Helyszínek azonosítása térképatlasz segítségével
 • Célok és következmények megkülönböztetése
 • Ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése
 • Következtetések megfogalmazása események, folyamatok, jelenségek, döntések következményeiről
 • Komplex forráselemző feladat
Érettségi Budapesten
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A középszintű feladatsort körülbelül 60 százalékban a magyar, körülbelül 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. A feladat nagyjából fele az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.

A második részben esszéfeladatok vannak. Idén a középkori uradalmakról, a szovjet propagandáról, Szent István uralkodásáról, vagy a trianoni béke hatásairól írhatnak a diákok. Egy rövid, körülbelül 100–130 szavas esszét, és egy hosszabb, 210–260 szavas esszét várnak a vizsgázóktól.

Emelt szinten 240 percük van a diákoknak a feladatok megoldására. A vizsga itt is két feladatsorból áll. A diákok először az első feladatlapot oldják meg, erre 100 percet kapnak, ezután osztják ki nekik a második feladatlapot.