Egy lépést sem kell tennie, ha a 168 Óra legújabb számát kézbe szeretné venni!

Hiába figyelmeztetett az ombudsman, még mindig nincs rendben minden a zalaegerszegi gyermekotthonban

2019. március 5. 11:02 - szerző: 168 Óra/MTI

Az alapvető jogok biztosa 2018 novemberében hivatalból, a helyszíni ellenőrzés keretében tekintette át a korábbi ajánlásai nyomán a Zalaegerszegi Gyermekotthon működését, az ott nevelkedő gyermekek jogainak érvényesülését.

Székely László ombudsman látott ugyan az intézményben kisebb előrelépéseket, azonban további komolyabb intézkedések szükségesek. A tárgyi feltételek, az oktatási lehetőségek, az étkeztetés kapcsán korábban feltárt problémák ugyanis az utóvizsgálat időpontjában is fennálltak, azokat nem orvosolták megfelelően.

2016-ban a biztos helyszíni ellenőrzéssel hivatalból vizsgálta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonának viszonyait.

Az akkori jelentésben az ombudsman komoly konkrét és rendszerszintű alapjogi visszásságokat tárt fel a gyermekotthon működésében, illetve az ott gondozott gyermekekkel való bánásmódban.

A megállapítások nyomán, a problémák orvoslására Székely László ajánlásokat fogalmazott meg, 2018 novemberében pedig helyszíni utóvizsgálatot rendelt el.

Az utóvizsgálat megállapította, hogy most már nem korlátozzák a gyermekek személyes szabadságát, a jogi szabályozás tekintetében azonban még mindig jelentős hiányosságok vannak. Sérti a jogbiztonság követelményét, továbbá a gyermekek jogait a szabadságkorlátozásuk pontos jogszabályi hátterének hiánya. A szaktárca még 2016-ban létrehozott ugyan egy munkacsoportot a speciális gyermekotthonok működését érintő jogszabály-módosítások előkészítésére, de ennek még nincs kézzelfogható eredménye. 

A fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nem ellenőrizte, hogy megvalósultak-e a korábbi jelentés nyomán elrendelt intézkedések.

Pozitív változás, hogy a dolgozók agressziókezelő tréningen vesznek részt, valamint igyekeznek a gyermekek szabadidejét értelmes tevékenységekkel kitölteni, energiájukat sporttal levezetni. Az intézmény zárt jellegéből adódóan a gondozott gyermekek speciális szükségletei miatt azonban a súlyos kortárs agresszió továbbra is jelen van.

Az utóvizsgálat a 2016-os megállapításokhoz képest nem tapasztalt érdemi előrelépést a gyermekek oktatásának kérdésében, továbbra sem biztosított, hogy a 8. évfolyamot befejező tanulók a képességeiknek megfelelően tudjanak tovább tanulni. A gyermekek automatikusan magántanulóvá válnak.

Újra azt mutatta, hogy az étkeztetés sem megfelelő. Az étkezések egyoldalúságára, illetve a táplálkozás minőségi követelményeinek betarthatatlanságára utal, hogy szűkös a gyermekotthonban rendelkezésre álló étkeztetési normatíva, amely az ebéd költségein kívül csupán fejenként 486 forintot irányoz elő további napi négy étkezésre.

Ebből az összegből nyilvánvalóan nem biztosítható a minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelő étkeztetés.

A jelentés tartalmazza, hogy a gyermekvédelmi gyámok feladatellátása kapcsán a helyszíni vizsgálat visszásságot nem tárt fel. A gyermekfelügyelők negyede viszont rövid ideje lépett csak munkába, és egyikük szakképzettsége sem megfelelő.

Az ombudsman ismét megállapította, hogy komoly alapjogi és gyakorlati aggályokat vet fel, hogy a gyermekotthonban élő, kettős szükségletű – vagyis tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő és speciális, súlyos magatartási problémákkal vagy pszichés tünetekkel küzdő – gyermekek létszáma nagyobb, mint amit a jogszabály engedélyez.

Az alapvető jogok biztosa, Székely László a visszásságok orvoslása érdekében ajánlásaival ismét a miniszterhez, a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjéhez, valamint a Gyermekotthon igazgatójához fordult.