Vásárhelyi Mária: A sátán valódi arca

2017. május 25. 08:52 - szerző: Vásárhelyi Mária

Tudta...?

Tudta,

…hogy Soros György, akit az Orbán-kormány gyűlölettel átitatott propagandagépezete Magyarország és Európa ellenségének, az ország minden nehézségének és bajának okozójaként kíván befeketíteni az elmúlt két évtizedben,

saját vagyonából több mint 13 milliárd dollárt költött arra, hogy Közép- és Kelet-Európa évtizedeken keresztül szovjet megszállás alatt élő, elnyomott népei egy szabad és demokratikus országban élhessenek?

…hogy miközben az Orbán-kormány közpénzekből meggazdagodott milliárdos oligarchái összeharácsolt vagyonukat önző és kapzsi módon csaknem kizárólag saját jólétük fokozására fordítják, Soros György az elmúlt évtizedekben mai értéken számolva több ezer milliárd forinttal járult hozzá ahhoz, hogy Magyarország évszázados lemaradását leküzdve felzárkózhasson a világ legfejlettebb országai közé, és hogy a magyar emberek olyan egészségügyi, oktatási és szociális ellátásban részesüljenek, mint a nyugati világ polgárai?

…hogy miközben a magyar kormány gazdaságpolitikája azt szolgálja, hogy a gazdagok a szegény emberek rovására továbbgazdagodjanak, Soros György az elmúlt három évtizedben dollármilliárdokat költött arra, hogy a Magyarországon mélyszegénységben élők emberhez méltóbb életet élhessenek?

…hogy miközben a Fidesz-kormány regnálásának kezdete óta a hátrányos helyzetű gyermekek élete egyre kilátástalanabbá válik, és a magyar állam nemhogy segítené, inkább hátráltatja őket abban, hogy öröklött társadalmi hátrányaikat leküzdhessék, addig az elmúlt évtizedekben Soros György alapítványainak egyik legfontosabb törekvése az volt, hogy anyagi eszközökkel és fejlesztő programokkal esélyt teremtsen a felemelkedéshez a halmozottan hátrányos helyzetben élő magyar gyermekek számára?

…hogy miközben 2010 óta a magyar költségvetésből évről évre csökkenő mértékben részesedett a már egyébként is siralmas állapotban lévő oktatás és az egészségügy, Soros György az elmúlt évtizedekben százmilliárdokkal támogatta ezeket a területeket? Korszerű diagnosztikai gépekkel, berendezésekkel és gyógyító eljárások hazai bevezetésével segítette a beteg emberek gyógyítását, és világszínvonalú oktatási projektek adaptálásával, a tanárképzés fejlesztésével, modern oktatási eszközök beszerzésével támogatta, hogy a magyar iskolákból kiművelt emberfők sokasága kerüljön ki.

…hogy miközben a kormány kizárólag az iránta lojális, számára politikai szolgálatokat tevő álcivileket támogatja az adófizetők pénzéből, a Soros György által létrehozott alapítványok azokat a civil szervezeteket támogatják három évtizede, amelyek működésének célja, hogy Magyarországon ne foszthassák meg emberi jogaiktól azokat, akik nem képesek saját jogaikat megvédeni, ne legyenek védtelenek a hatalmasoknak és erőseknek kiszolgáltatott gyengék, és hogy a kirekesztettek és kiszolgáltatottak megtanulják megvédeni saját magukat és közösségeiket?

…hogy miközben a magyar kormány mind a mai napig nem számolt el az ajkai gátszakadás áldozatai számára közadakozásból összegyűjtött százmilliókkal, Soros György a katasztrófa hírére azonnal felajánlott saját vagyonából 300 millió forintot a károsultak megsegítésére?

…hogy amikor Soros György a háború pusztítása elől menekülő embereken kíván segíteni, akkor nem a világméretű zsidó összeesküvés vagy az Európa elsüllyesztésére szövetkező tőzsdei spekulánsok érdekeit szolgálja, hanem a Biblia parancsának engedelmeskedik?

…hogy amikor a magyar kormány, amely évről évre több pénzt von ki a hazai felsőoktatásból, elüldözi az ország egyik legszínvonalasabb felsőoktatási intézményét, a CEU-t, akkor a legtehetségesebb magyar diákok ezreit fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy hazájukban, Magyarországon jussanak olyan tudáshoz, amelyet egyébként csak külföldön szerezhetnének meg?

Tudta, hogy a XX. század pusztító világégéseinek, amelyek porig rombolták Európát és sok-sok millió ártatlan áldozat életét követelték, éppen az olyan emberek, embercsoportok elleni gyűlöletkampányok ágyaztak meg, amilyet ma a magyar kormánypártok Soros György ellen folytatnak?

…és hogy Soros György éppen azért hozta létre világszerte alapítványait, hogy ezek a nyitott társadalom eszméjének hirdetésével, az emberi szabadság és a demokrácia feltételeit garantáló intézményrendszer erősítésével hozzájáruljanak ahhoz, hogy a pusztító tragédiák ne ismétlődhessenek meg?

Tudta, hogy Széchenyi István óta a magyar történelemben nem volt, aki saját vagyonából annyi pénzt áldozott volna az ország felemelkedésére, a magyar tudomány, kultúra, művészet támogatására, mint Soros György?

Tudja, hogy Magyarországot nem a nyitott társadalom eszménye és a Soros György által adományozott milliárdok, hanem a jelenlegi kormány szélsőséges nacionalista, Európa-ellenes politikája és a kormánypártok által ellopott ezermilliárdok fogják elveszejteni?