Mátyás Győző: Civil verdikt

2020. június 21. 10:12 - szerző: Mátyás Győző

A valóság meg az, hogy ez a pár nyilvánvalóan célkeresztbe állított civilszervezet elsősorban az emberi jogok, a szólásszabadság védelmének kérdésében került összetűzésbe az autokrata rezsimet kiépítő hatalommal – nemzetközi színtéren is visszhangot keltő módon. Ez a legfőbb vétkük.

Igen, már látjuk is, hogy a túlvilági szörnyeknél szörnyűségesebb, az apokaliptikus rémeknél rémületesebb civilszervezetek az emberjogi érvelés hegyesre esztergált dárdájával, az autonómia oltalmazásának élesre fent szablyájával, a szólásszabadság védelmének életveszélyesre köszörült pengéjével támadnak újra hazánk ellen, hogy... tulajdonképpen nem tudni valójában miért, de a Fidesz kommunikációs igazgatója mintha valami ilyesmit mondott volna. Bár az ő estében többnyire elég nehéz kihüvelyezni, mire is akar kilyukadni, de hát valószínűleg éppen ezért tartják.

Az apropó, mármint a sajtótájékoztatón előadott szokásos propagandablabla apropója meg az volt, hogy az Európai Bíróság kimondta: sérti az uniós jogot a 2017-ben hozott civiltörvény. Aminek lényege az volt, hogy ha az ominózus civil szervezetek bizonyos összeghatárt meghaladó mértékű külföldi támogatásban részesülnek, akkor számukra a törvény nyilvántartásba vételi, bejelentési és közzétételi kötelezettségeket írt elő, és megfenyegette őket szankciókkal is. Az egész törvény esszenciája nyilvánvalóan ez utóbbi pontban, vagyis a megfélemlítésben rejlik. Hiszen ha a szervezet nem tesz eleget “törvényi kötelezettségének”, először bírságot kap, aztán a bíróság törölheti is a nyilvántartásból, és akkor volt, nincs szervezet. 

A törvény ellen akkor széleskörű tiltakozás indult, hiszen a legtöbb szervezet működése teljesen átlátható volt addig is, a kapott támogatásokról részletes elszámolást tettek közzé a honlapjukon. Márpedig a kormány éppen azzal az érveléssel alkotta meg a törvényt, hogy itt mindenféle külföldi hatalmak szolgálatának zsoldjában álló, sötétben bujkáló diverzánsok liberális mételyéről van szó, ami idegen érdekcsoportok szabotázs akciói révén/által aláaknázza a magyar kormány népboldogító politikájának szárnyalását.

Vagyis egész egyszerűen „lekülföldiügynöközték” a kipécézett civilszervezeteket, ami tulajdonképpen a szoft hazaárulózás egy válfaja. És a kormány szerint ezek a külföldi ügynökök valójában a Soros által irányított háttérhatalom ágensei, akik arra törekszenek, hogy a legutolsó magyar portát is telemigránsozzák.

A valóság meg az, hogy ez a pár nyilvánvalóan célkeresztbe állított civilszervezet elsősorban az emberi jogok, a szólásszabadság védelmének kérdésében került összetűzésbe az autokrata rezsimet kiépítő hatalommal – nemzetközi színtéren is visszhangot keltő módon. Ez a legfőbb vétkük.

Most meg az Európai Bíróság elmeszelte a törvényt, merthogy több pontban is sérti az uniós jogot. Anno, még a törvény hatályba lépése után az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és a Bíróság gyakorlatilag ama logika alapul vételével ítélte jogsértőnek a jogi tákolmányt. 

A Bíróság felrótta a tőke szabad mozgásának korlátozását, és úgy találta, hogy olyan szabadságjogokat is sért a civiltörvény, mint a gyülekezési szabadság, a magánélet és a személyes adatok védelme. 

Még érdekesebb azonban, hogy a Bíróság ítélete tükrözi, pontosan értették, hogy a törvény megalkotásakor a magyar kormányt a civilek hiteltelenítése és dezavuálása vezérelte. A Bíróság a törvény egész szellemét és koncepcióját találta elfogadhatatlannak amikor kimondta:  rendelkezései nem szolgálják az átláthatóságot, és a törvény azért jött létre, mert csak. Vagyis azért, mert a hatalom szerint minden civilszervezet eleve gyanús. 

Mindez jelenthetné azt, hogy mégis csak lehetnek határai a honi önkény terjeszkedésének, de azért illik fenntartásokkal kezelni ezt a sikert. A kormány majd nyilván buherál valamit a törvényen, de úgy, hogy a civilszervezetek fenyegetésére továbbra is alkalmas legyen.

Amúgy pedig az ítéletet megint felhasználják propagandacélokra, vagyis azt szajkózzák: lám az Unió (konkrétan most az Európai Bíróság), amelyik, mint tudjuk, egy Soros pórázán vezetett szervezet, már megint támadja Magyarországot.

A bevezetőben említett sajttájon a lucidus elméjű kommunikációs igazgató már elő is állt azzal, hogy az Európai Bíróság valójában a migránsok betelepítését segíti elő, és a nemzeti kormányok eltávolítására irányuló törekvés kiszolgálója.

Amúgy pedig Soros, Soros, és megint Soros.