A kormány csendben beszántott öt kulturális intézményt az újévre

2017. január 1. 15:50

A Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont is megszűnt 2016. december 31-én. Feladataikat főként nonprofit kft.-k veszik át.

A Nemzeti Művelődési Intézet jogutód nélkül szűnt meg. Közművelődési feladatait, jogait és kötelezettségeit, továbbá az EU-s forrásból finanszírozott projektjeit az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. látja el.

A MaNDA digitalizálási feladatait, a közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó jogait és kötelezettségeit, valamint az EU-s forrásból finanszírozott projektjeit a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. vette át.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága beolvadás útján jogutódlással szűnt meg, általános jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladat- és hatásköreit a Pest Megyei Kormányhivatal vette át.

A Forster Központ jogutódlással szűnt meg. A központ által ellátott feladatokat (pl.: kulturális örökség nyilvántartása, a kulturális javak védelme, világörökség, tudományos gyűjtemények kezelése) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter látja el. Több projektben a Forster Központ jogutódja a Miniszterelnökség.

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (Budavári Kft.) január 1-jétől közfeladatként ellátja a nagyberuházások régészeti előkészítését és koordinálását, az előzetes régészeti dokumentáció készítését, próbafeltárás végzését, valamint a jogszabályban meghatározott régészeti feladatokat; a feltárások szakmai irányelveinek és protokolljainak kidolgozását, továbbá a régészeti örökség felkutatásában való közreműködést.

Az Eszterháza Központ feladatait – közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel – jogutódlással a NISTEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A jogutódlás kiterjed az Eszterháza Központ feladataira, jogosultságaira és kötelezettségeire.