Újcirkusz társulat és birkózás: röpködő milliárdok

2019. július 12. 09:13 - szerző: Szüdi János

Mindenkinek joga van tudni, az állam mire költi az adókban beszedett összegeket. Az Országgyűlés minden évben elfogadja a következő évi költségvetésről szóló törvényt. Vannak tételek, amelyek sosem változnak.  Évek óta nem emelkedik a közalkalmazottak, a pedagógusok, a rendőrök fizetése. Nem emelkedik a legkisebb nyugdíjak összege. Helyben jár a családi pótlék összege is. De a gazdaság szárnyal!

Vajon ki dönt arról, mire jut pénz és mire nem jut? Nem az Országgyűlés feladata annak meghatározása mennyi jusson oktatásra, egészségügyre, béremelésre, beruházásra? Nem az országgyűlési képviselő feladata, hogy megkérdezze ezekről a kérdésekről a választókat, s akaratukat képviselje a Parlamentben?

Úgy tűnik, sok minden múlik a kormányon. És úgy tűnik, a kormány sok esetben leveszi a terheket az Országgyűlés válláról. Támogat szervezeteket, támogat feladatokat. Határozatokban hoz döntést. A határozatok megismerhetőek a Magyar Közlönyből.

Miután nem mindenki szeret, tud, akar közlönyt olvasni, érdemes megvizsgálni, mire és hová megy a pénz. E mostani felsorolás korántsem teljes körű, csak a június 26. és július 8. között elosztott összeg egy része, harmincmilliárd forint útját mutatja be. Éves szinten több százmilliárd közpénz, közvagyon sorsáról dönt a kormány ily módon.

Nézzük, mi az, amire telik:

 

1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat (módosította az 1380/2019. (VI: 26.) Korm. határozat) az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

(kivonatos közlés)

A Kormány az erdélyi, a vajdasági, a horvátországi, a muravidéki, a kárpátaljai, a felvidéki és a diaszpórában működő mintegy száz szervezet – ingatlanberuházásainak, eszközbeszerzéseinek és tevékenységének, célkitűzéseinek, valamint programjainak megvalósításához – mintegy húszmilliárd forint erejéig támogatást ad. Az ötszázezer forint feletti adományok listája:

       – erdélyi szervezet programjának, célkitűzéseinek támogatása Mens Sana Alapítvány részére 905 000 000 Ft.,összegben,

       – erdélyi ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás a Sapientia Alapítványnak

650 000 000 Ft. ,összegben,

       – erdélyi ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületnek 2 000 000 000 Ft összegben,

       – erdélyi ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületnek 2 300 000 000 Ft. összegben,

       – erdélyi ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületnek 1 800 000 000 Ft. összegben,

       – erdélyi ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületnek 1 800 000 000 Ft ,összegben,

       – erdélyi ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökségnek 900 000 000 Ft. összegben,

       – erdélyi ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás az Új Ezredév Református Központnak 1 000 000 000 Ft. összegben,

       – vajdasági ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás a Szabadkai Püspökségnek 760 000 000 Ft. összegben,

       – muravidéki ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 600 000 000 Ft. összegben,

       – diaszpóra ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának 2 500 000 000 Ft. összegben,

       –  kárpátaljai ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás a Sztojka Sándor Jótékonysági Alapítványnak 600 000 000 Ft. összegben,

       – felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és ingatlanberuházásának, eszközbeszerzésének támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak 1 072 420 000 Ft. összegben,

       – felvidéki ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontnak 570 000 000 Ft. összegben.

Ezekhez a támogatásokhoz a határozat nem ír elő tervezési, elszámolási, ellenőrzési, beszámolási kötelezettséget.

  

1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat (kivonatos szöveg)

a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról 

A Kormány a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatása a szülőföldjük térségében maradt etiópiai, eritreai, szomáliai, szudáni és dél-szudáni keresztény és más üldözött vallási és nemzetiségi kisebbségekhez tartozó családok megsegítésére és ezen közösségek helyben maradásának, hazatérésének elősegítésére a következő támogatásokat nyújtja:

       – Mai Aini menekülttábor támogatására 161 000 000 forintot az Etióp Ortodox Tewahido Egyház számára;

       – a Mai Aini menekülttábor támogatására 161 000 000 forintot az Etióp Katolikus Egyház számára;

       – Mai Aini menekülttábor támogatására 161 000 000 forintot a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház számára.

       – az addisz-abebai Migbare-Senay szegénykórház támogatására 161 000 000 forintot az Etióp Ortodox Tewahido Egyház számára.

Ezekhez a támogatásokhoz a határozat nem ír elő tervezési, elszámolási, ellenőrzési, beszámolási kötelezettséget.

 

1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat egyes egyházi támogatási célú kormányhatározatok módosításáról (kivonatos szöveg)

A határozat alapján tizenhárom egyház kap támogatást egyházi célú kiadások teljesítéséhez, mintegy ötmilliárd forint értékben. A legnagyobb összegű támogatások jegyzéke:

       – Kaposvári Egyházmegye Kaposvári székesegyház felújítása 2019-ben 1 050 000 000 Ft. összegben; 2020-ban 1 050 000 000 Ft. összegben;

– Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kecskeméti székesegyház felújítása 2019-ben 500 000 000 1 050 000 000 Ft. összegben, 2020-ban 300 000 000 Ft. összegben,

       – Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Főegyházmegyei levéltár felújítása

2019-ben 510 000 000 Ft. összegben,

       - Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék „Bánusz tanya” megvásárlása és felújítása dél-dunántúli regionális lelkigyakorlatos központ kialakítása érdekében

2020-ban 400 000 000 Ft. összegben,

Ezekhez a támogatásokhoz a határozat elszámolási, a fel nem használt összegek tekintetében visszafizetési kötelezettséget ír elő.

 

1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről

A Kormány elismerve a Recirquel Újcirkusz Társulat Magyarország kulturális életében betöltött meghatározó hazai és nemzetközi szerepét, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkáját, feladatai megszervezéséhez a 2019-2023. években évi 350 000 000 forint támogatást, összesen 1 750 000 forint támogatást nyújt a Társulat fenntartójának a Budapest Art Center Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

A határozat elszámolási, a fel nem használt összeg tekintetében visszafizetési kötelezettséget ír elő.

  

1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról

A Kormány fontosnak tartja a csepeli sportélet újraszerveződését, a közösségépítő erejében rejlő lehetőségeket, valamint a kerület sporthagyományaihoz méltó infrastruktúra-fejlesztést, ennek keretében egyetért a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány

2 000 000 000 forinttal történő támogatását.

Az Alapítvány a támogatással megszerzett vagyont 15 éven belül nem idegenítheti el, illetve azt főcélként sporttevékenység végzésére kell hasznosítani.

A határozat elszámolási és a fel nem használt összegek tekintetében visszafizetési kötelezettséget ír elő.

  

1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról 

A kormány vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai megvalósításához 1 093 356 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli a Bethlen Gábor Alap javára.

A határozat elszámolási és a fel nem használt összegek tekintetében visszafizetési kötelezettséget ír elő.