Tizenöt roma gyereket akar elvinni a karmelita kolostorba a világhírű asztalos, aki elkészítette Orbán Viktor koronás címerét

2019. április 3. 13:28 - szerző: 168 Óra

Ros­tás Árpád Ma­gyar Örök­ség-díjas res­ta­u­rá­tor ké­szí­tette el a kar­me­lita ko­los­tor­ban ta­lál­ható ma­gyar cí­mert. A mű­vész azt kérte cse­rébe, hogy 15 roma gye­re­ket el­vi­hes­sen az épü­letbe lá­to­ga­tó­ként – írja a Ripost.

„A lányom beszélt rá, hogy vállaljam el ezt a megbízást, én féltem tőle, túl nagy kihívásnak tűnt" – mesélte a lapnak az önmagát vándorasztalosként bemutató Rostás akinek nevéhez olyan mesterművek kötődnek, mint az Országház faburkolata, a versailles-i kastély parkettája, a Louvre ablakai vagy Sarolta cambridge-i hercegnő bölcsője.

Rostás Árpád
Fotó: Rostás Árpád honlapja

A mester 700 órás munkával készítette el a mintegy 3 méter hosszú és 110 cm magas műalkotást, amelyen két angyal tartja a koronás címert – írja a lap.

A remekbe szabott, rusztikus címer egyébként remekül illeszkedik a puritán közegbe, ahol múzeumokból kölcsönzött festmények lógnak a falakon és régi, védett szőnyegeken jönnek-mennek a politikusok.