Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a Baptista Szeretetszolgálat ellenőrzésekor

2018. június 20. 12:29 - szerző: 168 Óra

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ellenőrzés részeként vizsgálták a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2014 és 2016 közötti működését, ahol szabálytalanságokat találtak – írja a honlapján az ÁSZ.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Baptista Szeretetszolgálat megteremtette a köznevelési és szociális közfeladat-ellátás alapvető feltételeit. A köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatásokat szabályszerűen fordította a köznevelési intézményei működtetésére.

A szociális intézmények pénzügyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos fenntartói feladatellátás viszont nem volt szabályszerű. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal közpénzekkel való gazdálkodásának átláthatóságát a nyilvánosság előtt nem biztosította.

Fotó: Facebook

A Baptista Szeretetszolgálat egyházi jogi személy, a Magyarországi Baptista Egyház 2008. november 5-én nyilvántartásba vett szervezeti egysége, amely 2009 óta működik, köznevelési tevékenységet és szociális humánszolgáltatási közfeladatot ellátva. 2014-ben 35, 2015-2016. évben pedig 44 köznevelési intézmény fenntartója volt. Szociális tevékenységek, gyermekjóléti, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok kapcsán 2014-ben 29 intézményt, 2016-ban 13 szociális közfeladatot ellátó intézményt üzemeltetett.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézményfenntartó megteremtette a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható igénybevételének és felhasználásának feltételeit, elszámolási kötelezettségének eleget tett. A köznevelési feladathoz rendelt támogatásokat szabályszerűen fordította működtetésre. A fenntartói feladatellátás viszont nem volt szabályszerű a szociális intézmények esetében.

Nem a jogszabályban meghatározott határidőben utalta tovább 2014-ben két szociális intézménynek, 2015-ben pedig minden szociális intézmény számára a fenntartó a központi költségvetési támogatásokat. Egy szociális intézmény nem kapta meg a támogatás teljes összegét az ellenőrzött időszakban, a szociális célú támogatásokat nem fordította a fenntartó az intézmény működtetésére. Ellenőrzési feladatait ellátta, de közérdekű adatait nem tette közzé, ezáltal nem biztosította a nyilvánosságnak a közpénzek gazdálkodásának átláthatóságát.

Az ÁSZ javaslataira a Szeretetszolgálatnak 30 napon belül kell intézkedési tervet készítenie.