Súlyos mulasztásokat tárt fel az ombudsman egy budapesti gimnáziumnál

2018. május 31. 17:33 - szerző: 168 Óra

A jogbiztonság követelményét, illetve a tanulói és szülői jogok érvényesülését egyaránt sértő, tartósan fennálló visszásságokat tárt fel a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium működése kapcsán az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman intézkedéseket kért a Gimnáziumtól és annak fenntartójától, valamint a szaktárcától és az adatvédelmi hatóságtól – írja az ombudsman hivatala.

Az ombudsmanhoz forduló szülő kifogásolta, hogy a gimnáziumban nem működik elektronikus napló, elmaradnak az érettségi előtt álló osztályok angol órái, nem megfelelő a testnevelés órák szervezése, valamint hiányosak az iskolai honlapon közzétett információk. Beszámolt arról is, hogy csorbulnak a szülői részvételi jogok, elavultak a belső szabályzatok, és hogy nem kapnak választ az iskolától a szülői kérelmekre.

A biztos jelentésében számos visszásságra mutatott rá. Eszerint az egyik érettségi előtt álló osztály angol nyelvi csoportjánál azért volt hiányos az elektronikus napló, mert elmaradtak az órák. Ezzel pedig sérülhetett a tantárgyból kötelező érettségi előtt álló tanulók oktatáshoz való jogát. Nem csak itt mulasztott a gimnázium, a vizsgálat szerint, ugyanis se a saját honlapján, se az Oktatási Hivatal által vezetett KIR (Köznevelési Információs Rendszer) adatbázisban nem tüntetett fel közérdekű adatokat.

Fotó: bna.sulinet.hu

A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy a tanulói és szülői kérelmekkel kapcsolatban a jogszabály nem állapít meg tételes határidőt, ennek hiányában pedig a kérelmekkel kapcsolatos iskolai döntések elhúzódhatnak. Az alapjogi biztos hangsúlyozta, hogy a szülők képviselője a tanulókat érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézménytől, a nevelőtestület értekezletein is részt vehet. A szülők a gimnáziumban viszont csak a fenntartó intézkedése után kaptak erre lehetőséget, részvételi jogokról az előírás ellenére sem rendelkezett az intézmény SZMSZ-e.

A biztos az emberi erőforrások miniszterétől kérte a hiányzó jogi szabályozás mielőbbi előkészítését. Felhívta a fenntartó figyelmét az elektronikus napló működtetésére, és felkérte a gimnázium igazgatóját a hiányosságok pótlására.

Székely László emellett bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez, hogy tekintsék át, megfelelően biztosított-e a hozzáférés a KIR adatbázisban a kötelezően feltüntetendő közérdekű adatokhoz.