Egy lépést sem kell tennie, ha a 168 Óra legújabb számát kézbe szeretné venni! Banki átutalással, sőt, már bankkártyával azonnal előfizetheti, és máris postázzuk Önnek!

Súlyos mulasztásokat tárt fel az ombudsman egy budapesti gimnáziumnál

2018. május 31. 17:33 - szerző: 168 Óra

A jogbiztonság követelményét, illetve a tanulói és szülői jogok érvényesülését egyaránt sértő, tartósan fennálló visszásságokat tárt fel a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium működése kapcsán az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman intézkedéseket kért a Gimnáziumtól és annak fenntartójától, valamint a szaktárcától és az adatvédelmi hatóságtól – írja az ombudsman hivatala.

Az ombudsmanhoz forduló szülő kifogásolta, hogy a gimnáziumban nem működik elektronikus napló, elmaradnak az érettségi előtt álló osztályok angol órái, nem megfelelő a testnevelés órák szervezése, valamint hiányosak az iskolai honlapon közzétett információk. Beszámolt arról is, hogy csorbulnak a szülői részvételi jogok, elavultak a belső szabályzatok, és hogy nem kapnak választ az iskolától a szülői kérelmekre.

A biztos jelentésében számos visszásságra mutatott rá. Eszerint az egyik érettségi előtt álló osztály angol nyelvi csoportjánál azért volt hiányos az elektronikus napló, mert elmaradtak az órák. Ezzel pedig sérülhetett a tantárgyból kötelező érettségi előtt álló tanulók oktatáshoz való jogát. Nem csak itt mulasztott a gimnázium, a vizsgálat szerint, ugyanis se a saját honlapján, se az Oktatási Hivatal által vezetett KIR (Köznevelési Információs Rendszer) adatbázisban nem tüntetett fel közérdekű adatokat.

Fotó: bna.sulinet.hu

A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy a tanulói és szülői kérelmekkel kapcsolatban a jogszabály nem állapít meg tételes határidőt, ennek hiányában pedig a kérelmekkel kapcsolatos iskolai döntések elhúzódhatnak. Az alapjogi biztos hangsúlyozta, hogy a szülők képviselője a tanulókat érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézménytől, a nevelőtestület értekezletein is részt vehet. A szülők a gimnáziumban viszont csak a fenntartó intézkedése után kaptak erre lehetőséget, részvételi jogokról az előírás ellenére sem rendelkezett az intézmény SZMSZ-e.

A biztos az emberi erőforrások miniszterétől kérte a hiányzó jogi szabályozás mielőbbi előkészítését. Felhívta a fenntartó figyelmét az elektronikus napló működtetésére, és felkérte a gimnázium igazgatóját a hiányosságok pótlására.

Székely László emellett bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez, hogy tekintsék át, megfelelően biztosított-e a hozzáférés a KIR adatbázisban a kötelezően feltüntetendő közérdekű adatokhoz.