Árad a panasz tömeges felmondástól sújtott iskolába járó gyerekek szüleiből

2018. október 19. 20:30 - szerző: Bíró Veronika

A szülőket az igazgató nem engedte be a gimnázium épületébe, a portásnak szólt, hogy küldje el őket. Nem ismeri el érdekképviseleti szervezetüket sem.

15 munkatárs – 12 tanár, egy óraadó, egy iskolatitkár és még a portás is – felmondott nyár óta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban, miután az intézmény igazgatója, Kormos László augusztusban újabb öt évre kapott megbízást. A helyzet miatt tiltakozó szülőktől úgy tudtuk, hogy most egy újabb tanár is otthagyta az intézményt, de az érintettől magától tudjuk, hogy nem mondott fel, hanem betegszabadságon van, ahogy meggyógyul, megy vissza tanítani.

Információink szerint a tanárok azért álltak fel, mert a gimnáziumi kar nem támogatta Kormos újbóli kinevezését, az általános iskolai munkaközösség viszont igen. Az igazgató 2013 szeptembere óta áll az intézmény élén.

A felmondások miatti tanárhiány a végzős évfolyam érettségire készülését is befolyásolja. Még mindig nincs informatika tanár, egyes fakultációk vagy nem indultak, vagy csak késéssel. A történelemóra a tanár betegszabadsága miatt többször elmaradt, helyettesítése nincs megoldva (a történelem jelenleg kötelező érettségi tantárgy).

Fotó: Facebook

Egyes gimnáziumi diákok hozzátartozói szülői szervezetet alakítottak, hogy a tanulók érdekeit képviselve tájékoztassák a többi szülőt az intézmény működéséről és kapcsolatot tartsanak a szülői közösség és az iskola vezetése között.

A szülők azt állítják, hogy nem kapnak tájékoztatást az intézmény működéséről, végzős gyerekeik pedig hátrányt szenvednek a kialakult helyzet miatt. Több alkalommal keresték az iskola igazgatóját, Kormos Lászlót, választ azonban nem kaptak. Fel akarták venni a kapcsolatot az iskola szülői munkaközösségével, de nem találták nyomát. Október 5-én értesítették az igazgatót a szülői szervezet megalakulásáról, ő azonban nem ismeri el őket érdekképviseletként.

Pedig a törvény lehetőséget ad hasonló érdekképviselet létrehozására még akkor is, ha van már egy működő az intézményben, és azt a szülők több mint 50 százaléka választotta meg. Ezt a feltételt a szülői szervezet teljesítette. Vezetője, Puskás László több alkalommal is kért időpontot Kormos Lászlóhoz, de eddig nem találkoztak. A többi szülő is számos e-mailt küldött az igazgatónak, választ nem kaptak. Október 18-án 18 órára ezért választmányi ülést hívtak össze a szülők, az igazgatót előzetesen értesítették róla, és kérték, hogy biztosítson helyet a gyűléshez az iskolában. Csütörtökön meg is jelent 9 szülő a szervezet képviseletében, amikor azonban bementek volna az épületbe, a portás közölte, hogy az igazgató döntése alapján senkit nem engedhet be, mert az igazgató nem tud a gyűlésről, a Szülői Szervezetet nem ismeri. Ezután egy kávézóban ültek össze a felháborodott szülők.

Ezen a megbeszélésen mi is részt vehettünk,

Puskás László elmondta, hogy még nem látta, hogy meghirdették volna az álláshirdetéseket a hiányzó pedagógusok pótlására. Ennek nincs nyoma se az iskola honlapján, se a Közigálláson.

Puskás László írásban is érdeklődött az igazgatónál. A kötelezően előírt közösségi szolgálatról nincs információjuk, félő, hogy ennek hiányában nem kaphatnak érettségi bizonyítványt a végzősök. Érdeklődött arról is, hogy mit tett az igazgató a fluktuáció megállítása érdekében. Rákérdezett a fakultációkra, és hogy miért nincsen történelemből szakhelyettesítés. Választ nem kapott. Elmondta azt is, hogy céljuk azoknak a személyi és tárgyi feltételeknek megteremtése, amelyek között a diákok nyugodtan tudnak tanulni. A szülők szerint ugyanis nagyon feszült a helyzet az iskolában, főleg a végzős évfolyamokon, a gyerekek nehezen élik meg a konfliktusos helyzetet.

Az egyik végzős diák szerint érettségi előtt elég nagy tehertétel a gyerekeknek az, hogy szeptemberben azzal szembesültek, hogy több mint tíz tanár felmondott. Régóta ott tanító pedagógusok, akiket szerettek.

Nem csak a végzősök érettségije került veszélybe, hanem az egyetemi felvételijük is.

– Olyan tanárok mentek el, akik miatt érdemes volt idejárni. Amikor az angoltanár elment az iskolából, a lányom miatta akart iskolát váltani. Aztán elment a matematika tanár is. Olyan tanárokat veszítettek el, akik miatt megy a sírás-rívás. Az angoltanár felmondása miatt például most külön fizetek egy magántanárnak azért, hogy a gyerek még a 11. évfolyamban letehesse a nyelvi érettségit. Nagyon jó a jelenlegi angoltanár is, de más rendszerben tanít, meg kell szokniuk – jegyezte meg Krima Marianna, egy 11-es diák édesanyja.

Egy másik végzős diák édesanyja, Hegedűs Erika Ágnes ehhez annyit fűzött hozzá, hogy a gyereke informatikából akart érettségizni, de tanár hiányában ez most nem lehetséges, ezért testnevelés fakultációra jár. Most már ott tart, hogy nem tudja, mit tanuljon tovább, de édesanyja állítása szerint minden nap rendkívül feszülten ér haza az iskolából.

Puskás László szerint a kötelező órák meg vannak tartva az informatika kivételével, ami nyilván azoknak okoz nagy problémát, akik ebből a tárgyból érettségizett volna. Tudomásuk szerint az emelt szintű biológia sem indult még el. A gyerekek három hete folyamatosan kérdeznek a helyzetről a titkárságon, de minden nap elküldik őket, meglehetősen arrogánsan. Tehát verbálisan is bántalmazva vannak a gyerekek – állította az édesapa, amit a többi szülő is megerősített.

Az elmaradt órák helyett általában lukasóra van, néha pedig bemegy egy nem szaktanár a hiányzó történelemtanár helyett, és esetleg más órát tart. Emiatt mindenki jelentős lemaradásban van.

– Hiába tanulnak jól ezek a diákok, nem egyenlő esélyekkel indulnak azokkal, akik megkapják, ami jár

– jegyzi meg Krima Marianna.

Nehezményezik azt is, hogy a fizikai feltételek sem adottak a minőségi oktatáshoz. Van olyan ablak, ami állításuk szerint két éve ki van törve. Egy osztályt korábbi terméből átköltöztettek egy olyan könyvtári helyiségbe, ahol nincs rendes világítás, és eleinte elég pad sem volt a diákoknak. A termet a diákokkal pakoltatták ki, majd az is elhangzott, hogy onnantól kezdve a diákok felelnek az eltűnt könyvtári könyvekért. Amikor a szülők arról érdeklődtek, hogy készült-e pontos leltár a könyvekről, a válasz az volt, hogy évekkel korábban. Elpanaszolják azt is, hogy az igazgató szeptembertől az SZMSZ módosítása nélkül megváltoztatta a csengetési rendet, így reggelente 8.15. helyett 8.00-kor kezdődik az oktatás. Aki néhány percet késik, azt csak alapos „fejmosás” után engedik be az épületbe, jelentős késéssel. Így reggelente állítólag sorban állnak a diákok a kapuban.

Krima Marianna elárulta, hogy gyereke korábban nagyon szerette az iskolát, lelkesen nyilatkozott róla. Egy másik édesanya hozzáteszi, hogy az ő gyereke is így volt ezzel. A problémák idén nyáron csúcsosodtak ki a tanárok felmondásával.

Az iskolában jelenleg belső ellenőrzés folyik, de azt sem tudják, ezt melyik intézmény indította. Annyit tudnak csak, hogy azt vizsgálják, az iskola hogy kommunikál a diákokkal és a szülőkkel.

A szülők értesítették a helyzetről az iskola fenntartóját, a Belső-Pesti Tankerületi Központot. A tankerületi igazgató, Tolnai Marianna támogatásukról biztosította a szervezetet, egyúttal arra kérte Kormos Lászlót, hogy működjön együtt a Szülői Szervezettel.

Kérdéseinket mi is elküldtük Kormos Lászlónak és Tolnai Marianna tankerületi igazgatónak, de még nem kaptunk választ.