Cserjesorok és vadgesztenyék – Folyamatosan telepítik a fákat Szegeden

2019. május 16. 09:30

Szegeden minden évben több száz fát telepítenek. Igaz, sokat ki kell vágni, de ezeket is folyamatosan pótolják. Ugyanis rendszeresen felmérik a közterületek faállományainak állapotát, és azokat vágják ki, amelyeket balesetveszélyesnek ítélnek. Tavaly összesen hatszáz, idén tavasszal 130 fát telepítettek, és év végéig előreláthatólag még csaknem 800 fát ültetnek. Fásítási program is volt 2018 őszétől 2019 tavaszáig, ezalatt 1700 fát ültettek el.

Tavaly kezdődött az NKM Áramszolgáltató Kft. közreműködésével a Nyitra utca, Zsitva sor és a Lomnici utca mögötti, 132 kV feszültségű légkábelek biztonsági övezetén belüli fák cseréje. A facsereprogramban 450, a légvezetékek alatti fatelepítési előírásoknak megfelelően alacsony növekedésű (csüngő és gömb lombkoronájú) díszfát telepítenek majd ütemezetten, több éven keresztül.

Fotó: Merész Márton

Szintén tavaly kezdődött a Pelyhedző nyárfacsere program, ez az idén folytatódik: a leginkább hasadásveszélyes, női ivarú „pelyhedző” nyárfák okozzák a legtöbb lakossági panaszt, ezeket kicserélik, helyükre több fát telepítenek.

A város közterületein a fatelepítések döntő többségét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, de többek között – a diákoknak szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítva – a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium tanulói is besegítenek. Többségében a közterületeken már bevált, jó várostűrő képességű, többször iskolázott faiskolai díszfákat részesítik előnyben (több mint harminc fafaj és fajta felhasználásával), valamint kísérleti jelleggel minden évben néhány újabb fafajtát telepítenek.

Makrai József, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója hozzáteszi: úttörő jelleggel, a tulajdonos anyagi segítségével, egy, a múlt rendszerben faltól falig aszfaltozott és a fák tövénél csupán zsebkendőnyi talajfelszínű, 900 méter hosszú belvárosi Szentháromság utca két oldalán egy-egy métert visszabontottak, és talajjal töltötték fel, így lett egy új cserjesor, és a félig kipusztult vadgesztenyefasort kiegészítették egy ellenállóbb vadgesztenyefajtával.

Fotó: Merész Márton

Persze akadnak nehézségek is. Az újonnan telepített fák esetében a leglényegesebb ápolási feladat a megfelelő mennyiségű öntözővíz biztosítása, de az elmúlt évek tapasztalatai szerint a klímaváltozás miatt is gyakran fordulnak elő csapadékmentes időszakok, ilyenkor az öntözések rendszeres biztosítása jelenti a legnagyobb feladatot.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányításával a nyári aszályban, amikor szinte teljes nyáron nem esik eső, hatszor öntözik az egy-két éves csemetéket, így az elmúlt két évben 98 százalékos megeredést tudtak elérni. Magas minőségű csemetékkel dolgoznak, a közbeszerzéseken is csak egy-két hazai csúcskertészet tud megfelelni a követleményeknek. Ugyanez vonatkozik a palántákra is. A tulipánhagyma kizárólag holland, extra minőségű lehet. A cégnél magasan képzett szakemberek dolgoznak. Makrai László maga is biológus, egyetemi oktatói kutatói tapasztalattal, középvezető kollégái erdész- és kertésztechnikus-mérnökök, növénydoktor posztgraduális végzettséggel.