Cikkek "Lukács György" témában:

22 találat, 2 oldalon

Fogságunk naplója – Vásárhelyi Mária: Mindig titok lappangott körülöttünk

2019. 06. 02. 07:49

Valahogy megvagyunk címmel jelent meg Vásárhelyi Mária snagovi emlékkönyve, amely a Nagy Imre-csoport titkos fogságának napjait (éveit) az egykori gyermek emlékein átszűrve mutatja be. Interjú.

Lukács György, a profilidegen – Szétszórják a szellemi hagyatékot, felszámolják a kutatóhelyet

2018. 02. 14. 09:22

Január 15-én elkezdődött az a több hétig tartó átadás-átvételi procedúra, amelynek végén a Lukács Archívumban és Könyvtárban (LAK) őrzött kéziratokat elszállítják Lukács György filozófus egykori otthonából.

Lukács György hűlt helye

2017. 03. 29. 06:41

Kedden reggel elszállították az angyalföldi Szent István parkból Lukács György szobrát.

„Lukács Györgyöt nem lehet a gondolkodó emberek emlékezetéből kitörölni”

2017. 03. 02. 15:47

Nyílt levelet írtak Tarlós István főpolgármesternek értelmiségiek a Lukács-szobor eltávolítása miatt.

Lukács, a szellem Sorosa: Külföldön divatban van, idehaza elbontják a szobrát

2017. 02. 22. 07:16

Ki volt Lukács György? Jelent-e valamit e név a szép új világban?

Jobbikos javaslatra lebontják Lukács György szobrát a Szent István parkban

2017. 01. 26. 17:32

A döntés értelmében Lukács György szobrának helyére Szent István szobra kerül.

Az a baj Bayerrel...

2016. 04. 06. 11:39

Azt állítja Bayer Zsolt (a Magyar Hírlapban Lukács György rövid életrajzát ismertetve), hogy „tart egy előadást 1956-ban a Petőfi-körben, de Nagy Imrével, annak »programnélkülisége« okán, nem keresi a kapcsolatot. A forradalom leverése után ő is a jugoszláv nagykövetségre menekül, de kijön onnan, és a szovjetek letartóztatják.”

Szétverik a Lukács Archívumot?

2016. 03. 29. 08:03

A filozófus halála után egy évvel, 1972-ben levéltár és kutatóhely lett a lakása. Nyolcezer kötet van itt, tízezer kéziratos anyag, a folyóirattárban 4300 dokumentum, tizenötezer levél Thomas Manntól, Sartre-tól, Habermastól stb, valamint fotó, film, és hanganyag. Lukács György hagyatéka eddig rendszereket élt túl. A mostanit nem biztos, hogy fogja.

Törzsvendégek a falon

2014. 08. 05. 17:19

A legrégibb tábla 1897. júliusi keletű. Bizonyos Hoffenreich Zsigmondné, született Löffler Minna, egy fővárosi gyáros neje tetette föl a Szent Lukács uszoda és gyógyfürdő falára: „Hosszú szenvedés után súlyos betegségből ezen források szabadítottak meg.” A mondat ugyan enyhén magyartalan, ám a névből ítélve a hölgy német ajkú lehetett.

Gerő András: Ez a névsor az Akadémia szégyene

2013. 05. 16. 13:54

Gorkij, Majakovszkij, Lukács György nem javasolt, Marx, Micsurin aggályos, a Béke és a Haladás maradhat utcanév, és Prohászka Ottokár is használható az utcatáblákon. Ez most nem a politika döntése, hanem az Akadémia háromtagú tudós testületének ítélete és útmutatása az önkormányzatoknak. Nyilvánvalóan szakmai alapon. Gerő András történésszel beszélget SZÉNÁSI SÁNDOR.

Szellemi hidegháború

2013. 04. 21. 16:02

Az ügy részben még mindig a CIA szigorúan őrzött titka, pedig történetének egyik legsikeresebb akciója volt. Az amerikai hírszerzés sajátos apparátusa 1956 és 1991 között vagy tízmillió nyugati könyvet, folyóiratot juttatott el a kelet-európai országokba és a Szovjetunióba. Lexikonokat, szótárakat, szakkönyveket – azután Gyilaszt, Szolzsenyicint, Picon Korunk szellemi körképét, Márai Naplóját, Koestlert, Poppert. A művelet aktáinak egy része máig nem hozzáférhető, de a program egyik irányítója, a magyar származású Alfred A. Reisch most vaskos angol nyelvű kötetben hozott nyilvánosságra sok mindent. HELTAI ANDRÁS írása.

Van némi különbség!

2012. 07. 16. 13:06

Bár a 168 Óra több ízben foglalkozott a Kövér László–Elie Wiesel-levélváltással, hadd jegyezzem meg, hogy Kövér levelének egyik passzusa nemcsak irodalmi, de politikai szempontból is erősen megkérdőjelezhető.

Van némi különbség!

2012. 07. 11. 13:02

Harrach Tamás háborúja Lukáccsal és a románokkal

2012. 07. 10. 09:33

Hat méter Prohászkát, egy mércével

2012. 07. 09. 17:20

Prohászka Ottokár (1858–1927) fajvédő katolikus püspök szelleme nem tegnap éledt újjá: a nácik évtizedek óta gondoskodnak az ébren tartásáról. Írásait és a róla szóló elemzéseket az emigránsok 1960-tól, az itthoniak 2000-től terjesztik, nyilvánvalóan a közös, antiszemita-fajvédő attitűd okán. Székesfehérvárott viszont „jó keresztény” voltára hivatkozva neveztek el róla egy utat és egy ligetet, állítottak föl emléktemplomot. Másutt cserkészcsapatok, iskolák viselik a nevét, s legutóbb egy hatméteres szobrának a tervéről zajlott a vita. LÉVAI JÚLIA írása.