Egy javaslat szerint EU-tagország nyelvére nem vonatkozna az új ukrán oktatási törvény

2017. szeptember 13. 18:13 - szerző: MTI

Így a magyarra sem. Ezzel biztosítanák a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználatát.

Az ukrán parlament által elfogadott oktatási törvényen csak annyit kell módosítani, hogy a hatálya nem terjed ki az Európai Unió tagországainak a nyelveire – javasolta szerdán Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója.

Az ukrajnai megye vezetője a hivatalos honlapján azt írta, az EU-tagországok Ukrajna területén élő egyetlen nemzetiségi kisebbségének a nyelve sem fenyegeti az ukránnak mint államnyelvnek a működését. Ukrajna az európai integráció útját választotta, és az állami szolgálatról szóló törvénye világosan kimondja, hogy 2018. május 1-jétől az A-kategóriájú állami tisztségek betöltésére pályázók mindegyikének folyékonyan kell beszélnie angolul vagy az Európai Unió tagországai egyikének nyelvén – emlékeztetett.

Moszkal szerint az elfogadott oktatási törvény, amely az ukrán nyelvnek az élet különböző területein domináló orosz nyelvvel szembeni védelmére irányul, összeveszítheti Ukrajnát EU-tag szomszédaival, amelyek támogatják az ország európai integrációs törekvéseit, és fellépnek Oroszország kelet-ukrajnai agressziója ellen. Ennek elkerülése érdekében az oktatási törvényen csak annyit kell módosítani, hogy a hatálya nem terjed ki az EU-tagországok nyelveire – szögezte le Kárpátalja kormányzója.

Az ukrán parlament által 2017. szeptember 5-én elfogadott, 2018-ban hatályba lépő oktatási törvény a közoktatás korszerűsítését tűzi ki célul. Az oktatás tartamát az eddigi tizenegy helyett tizenkét évre bővíti, amelyen belül az elemi iskola az 1–4. osztályt, az általános iskola az 5–9. osztályt, a középiskola a 10–12. osztályt jelenti. A jogszabály a hangsúlyt a gyakorlatban alkalmazható tíz készség (kompetencia) elsajátítására helyezi, a jelenlegi huszonkettőről kilencre csökkentve a tantárgyak számát. A játékos formájú oktatást preferáló törvény jelentős autonómiát ad az iskoláknak, és béremelést ír elő a pedagógusok számára.

A törvénynek az oktatás nyelvéről szóló 7. cikkelye kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az államnyelv. Ennek megfelelően a nemzetiségi kisebbségek anyanyelvű oktatása az ukrán mellett csak az elemi iskolában engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban, az 5. osztálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak kivételével, minden tantárgyat ukránul oktatnak majd. Ez a rendelkezés az érintett nemzetiségi kisebbségek érdekvédelmi szervezetei szerint sérti Ukrajna alkotmányát, több hatályos törvényét, nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit.